با تمام خشم خویش
با تمام نفرت دیوانه وار خویش
می کشم فریاد:
ای جلاد!
ننگت باد!
بشنو ای جلاد!
می رسد آخر
روز دیگرگون:
روز کیفر
روز کین خواهی
روز بار آوردن این شوره زار خون.
و خروش خلق
هنگامی که می پیچد
چون طنین رعد از آفاق تا آفاق
چه دلاویزست!
نوشته شده در   یکشنبه 31 تیر‌ماه سال 1386   توسط  مدیر وبلاگ   |  0 نظر


و چه محتاجم من 

                        به هوایی دیگر

به فراموش شدن 

                      به صدایی مرموز

به نوایی در سوز

                        به یک دو بیت از خیام

که رهایم کند از ماتم ایام

نوشته شده در   یکشنبه 31 تیر‌ماه سال 1386   توسط  مدیر وبلاگ   |  0 نظر


تو به من خندیدی
و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه ی همسایه
سیب را دزدیدم!
باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید
غضب آلوده به من کرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز
سالهاست که در گوش من
                                      آرام
                                             آرام
خش خش گاه تو تکرار کنان 
                            
می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق این پندارم
که چرا...؟
               خانه ی کوچک ما 
                                   سیب نداشت

نوشته شده در   یکشنبه 31 تیر‌ماه سال 1386   توسط  مدیر وبلاگ   |  0 نظر


من صبورم اما...
به خدا دست خودم نیست
اگر می رنجم یا اگر شادی زیبای تو را
به غم غربت چشمان خودم می بندم
من صبورم اما...
چقدر با همه ی عاشقیم محزونم !
وبه یاد همه ی خاطره های گل سرخ
مثل یک شبنم افتاده ز غم مغمومم
من صبورم اما...
بی دلیل از قفس کهنه شب می ترسم
بی دلیل از همه تیرگی تلخ غروب
و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند
من صبورم اما...
این بغض گران صبرچه میداند چیست؟؟؟؟

نوشته شده در   یکشنبه 31 تیر‌ماه سال 1386   توسط  مدیر وبلاگ   |  3 نظر


    1         2         3     >>